Björklund och Edholm har tappat kontrollen över skolan

70 ansökningar om att starta nya gymnasiala friskolor eller bygga ut befintliga program i Stockholms län har inkommit till Skolverket, bara inför nästa läsår 2009/2010. 42 av ansökningarna är lokaliserade i Stockholms Stad. På grundskolesidan har 41 ansökningar om att få bidrag för att starta friskolor eller bygga ut befintlig verksamhet inkommit inför läsåret 2009/2010. Samtidigt minskar elevantalet kraftigt.För hela Stockholms län är minskningen ännu större, från 76 931 ungdomar 2008 till 64 216 ungdomar 2016. Om alla ansökningar går igenom betyder det 17 500 nya gymnasieplatser i Stockholms län samtidigt som vi får nära 13 000 färre elever.

Socialdemokraterna i Stockholm föreslår därför ett tillfälligt stopp för nyetableringar av gymnasieskolor och att den moderatstyrda majoriteten i Stockholms Stadshus kräver en lagändring av skolminister Jan Björklund (fp) som ger kommunerna reellt inflytande över nyetableringar av skolor.

- Att starta eller bygga ut över 40 nya gymnasieskolor samtidigt som det blir dramatiskt färre elever går inte ihop. Både bra friskolor och kommunala skolor kommer få stänga igen. Redan idag står ett tjugotal gymnasiala friskolor i Stockholms län med mellan 40 och 90 procent tomma platser, säger Roger Mogert oppositionsborgarråd (s).

- Friskolornas positiva bidrag till det svenska utbildningssystemet - ökad mångfald och utveckling av olika pedagogiker - riskeras av den här utvecklingen. Med en sån här extrem utveckling kommer det inte vara om man har bra pedagogik, kompetent personal eller bra kunskapsresultat som avgör om en skola blir kvar. Risken är att konkurrensen blir råare när fler skolor ska slåss om färre elever. Om alla ansökningar går igenom betyder det över 13 500 fler gymnasieplatser i Stockholms kommun samtidigt som elevantalet minskar, säger Roger Mogert.

- Det är orolimligt att kommunerna själva inte har något inflytande över etablering av nya skolor, och en lagändring måste ske så att det blir möjligt. I Stockholm är problemet med överetablering extremt och därför behövs ett tillfälligt stopp för fler skolor för att få kontroll på situationen, säger Roger Mogert.

- Att finansiera verksamhet som vi redan nu vet kommer ha svårt att gå runt ekonomiskt är ett slarvigt sätt att hantera stockholmarnas skattepengar på. I slutänden är det eleverna som drabbas av att skolans ekonomi urholkas och att skolor i framtiden i värsta fall kommer börja gå i konkurs eller läggas ner, avslutar Roger Mogert.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera