Bjuggren (S): Vi vill se en miljonsatsning på jämställdhet och idrott

Emilia Bjuggren (S), stadshuspolitiker och vice ordförande i idrottsnämnden i Stockholms stad föreslår idag på bloggen 8 dagar en miljonsatsning på idrott och jämställdhet. Pengarna ska gå till insatser som dels gör att fler tjejer börjar idrotta, dels gör att fler tjejer stannar kvar inom idrotten och tar mer plats inom idrotten.

– Det handlar både om att skapa bättre förutsättningar för tjejer att idrotta på sina villkor genom att skapa mera utrymme för t.ex. dans och ge fler möjlighet att rida, men också att arbeta för att bryta normer och här tror vi att man kan lära av bl.a. simning, skridsko och badminton där man inte särar på pojkar och flickor, säger Emilia Bjuggren.

Den svenska idrottsrörelsen har höga mål för jämställdheten inom både bredd- och spetsidrotten. I Riksidrottsförbundets skrift ”Idrotten vill” slås fast att ”Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist”. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus delar idrottsrörelsens mål och vill genom den föreslagna miljonsatsningen arbeta för att förverkliga dem.  

– Till exempel kan vi stärka möjligheterna till samverkan mellan idrottsföreningar och idrottslärare och på så sätt skapa förutsättningar för idrotten att möta barn under raster i skolan, säger Emilia Bjuggren.

– Samtidigt måste man skapa förutsättningar för tjejer att idrotta då de av olika anledningar inte vill eller får göra det tillsammans med pojkar och då är kvinnotider på gym och i simhallar otroligt viktiga, menar Emilia Bjuggren.

8 dagar är en blogg från Socialdemokraterna i Stockholms stadshus inför Internationella kvinnodagen 8 mars. Under 8 dagar presenteras 8 förslag för jämställdhet i Stockholm.

Se filmen där Emilia Bjuggren presenterar förslaget och läs mer om jämställdhet i Stockholm på 8-dagar: http://8dagar.wordpress.com/

För mer information, kontakta:
Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99

 

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar