Bra att utreda lagligheten i försäljning av skolor

Sveriges kommuner och landsting låter snabbutreda om det är lagligt att tillåta avknoppningm, försäljning av skolor och hur de borgerliga prissätter skolor. Den borgliga majoriteten har sedan de tillträdde i Stockholm fört en politik som syftar till att den kommunala verksamheten, bland annat skolor och äldreboenden, ska privatiseras.- Det är mycket viktigt att klarhet bringas i vad konsekvenserna av tex. försäljningen av skolor egentligen innebär. I Stockholm riskerar avknoppningar av förskolor och skolor leda till att man i praktiken skänker bort kommunala verksamheter och egendomar samtidigt som tex. överetablering av friskolor dränerar de kommunala skolorna på resurser. På vilket sätt gör det Stockholms skolor bättre? avslutar Roger Mogert.

För mer information, kontakta;

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera