Bra med fortsatt satsning på Järvafältet, men vad händer med söderort?

Idag presenterade Svenska Bostäder sitt program för hur stadsmiljön kring Järvaområdet ska utvecklas. Järvalyftet, som satsningen är en del av, tillkom på socialdemokratiskt initiativ förra mandatperioden.- Vi tycker det är bra att moderaterna fortsätter den satsning på Järva startade. Att bygga om och bygga nytt är absolut nödvändigt för att få en bättre boendemiljö kring Järva. Nu kan vi äntligen sätta igång, säger Teres Lindberg (s) vice ordförande i Svenska Bostäder.

- En mycket viktig förutsättning för att man ska lyckas med de ambitioner och mål som man sätter upp är engagemang och medverkan från de boende. Därför är det mycket olyckligt att moderaterna valt att inte ta med boende från området utan bara centrala politiker och byråkrater i den styrgrupp för projektet som bildats.

- Det är också synd att man inte gör motsvarande satsningar söder om staden, till exempel i Rågsved och Skärholmen. Det finns spännande idéer från både Familjebostäder och Stockholmshem, men de väljer moderaterna att inte ta fasta på, avslutar Teres Lindberg.

För mer information, kontakta;

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera