Carin Jämtin kräver översyn av utförsäljningspolicy efter Alvendals helomvänding

Kristina Alvendal (m) backar idag om försäljningen av Fituna. Ärendet minoritetsåterremitterades på senaste komunfullmäktige. Idag framgår det i DN att borgarrådet tänker låta arrendatorerna köpa. Med anledning av det ger Carin Jämtin (s) följande kommentarer:- Den borgerliga majoriteten har fattat ett principbeslut om att så gott som all stadens mark utanför kommungränsen ska säljas. Det innebär att det kommer att komma fler ärenden och då riskerar vi att det här upprepas om ingenting görs.

- Stadens revisorer har riktat oerhört skarp kritik mot hur fastighetsnämnden sköter sin verksamhet. Nämnden måste se över sina rutiner på en rad områden. Jag kan nu konstatera att man också borde revidera försäljningspolicyn.

För mer information, kontakta:

Ulrika Borg Pressekreterare 076-12 29 308

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera