Dråpslag mot Rinkeby-Kista. Stora personalneddragningar planeras

Den moderatstyrda majoriteten planerar omfattande personalneddragningar i Rinkeby-Kista stadsdelnsnämnd. I stadsdelsnämndens senaste tertialrapport framkommer att 52 personer befaras bli övertaliga inom de närmsta sex månaderna. Främst gäller detta vårdbiträden och undersköterskor (20 st), lokalvårdare (25 st) och barnskötare (6 st).- Det här är inte första gången moderaterna gör sig av med välfärdsarbetare i vår del av Stockholm. På bara två år har närmare 200 personer i vår stadsdel blivit övertaliga. Främst drabbas förskolan, skolan, äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättning, säger Jakob Dencker gruppledare (mp) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

- De flesta av de som nu förlorar sina jobb bor också i stadsdelen och är låginkomsttagare. Också inom vården har det skett kraftiga personalminskningar i stadsdelen sedan den moderatstyrda majoriteten tog makten i landstinget, säger Gunila Bhur gruppledare (v) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Tertialrapporten bifogas.

För mer information, kontakta:

Abebe Hailu Vice ordförande (s) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 070-370 21 33

Jakob Dencker Gruppledare (mp) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 070-453 46 72

Gunila Bhur Gruppledare (v) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 073-340 67 20

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera