Egalias framtid måste garanteras

Socialdemokraterna har med oro följt utvecklingen i fallet kring fritidsgården Egalia. Allmänna arvsfonden har tidigare garanterat Egalias finansiering men nu kommer finansieringen från allmänna arvsfonden snart att upphöra. Fritidsgårdens framtid är därmed enbart säkrad året ut.Fritidsgården Egalia lockade förra året 2500 besökare. Man riktar sig till HBT – personer mellan 13-20 år och fyller ett tydligt tomrum i stadens utbud av fritidsaktiviteter.

- I ett samhälle där diskriminering och hatbrott alltjämt sker fyller Egalia en oerhört viktig funktion. Därför måste Egalias framtid säkras genom en långsiktig finansiering, avslutar Abdo Goriya gruppledare för socialdemokraterna i socialtjänstnämnden.

För mer information, kontakta: Abdo Goriya 076-12 29 415

Ulrika Borg Pressekreterare 076-12 29 308

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera