Ekensbergsskolan renoveras och byggs ut

SISAB styrelse tar den 24 april 2018 ett inriktningsbeslut om att bygga om och bygga till Ekensbergsskolan i Hägersten-Liljeholmen.

Skolan har idag en kapacitet på 196 elever i årskurserna F-5 och kommer efter projektet ha en kapacitet på 304 elever i årskurserna F-6. Det innebär att ytterligare 108 elever kommer att kunna gå på Ekensbergsskolan. Investeringen uppgår till 61 miljoner kronor. Projektet beräknas preliminärt vara klart under sommaren 2022.

- Som dagens läroplan är utformad finns det stora fördelar med att kunna hålla ihop skolgången från förskoleklass till och med årskurs sex istället för bara femman, vilket gör den här satsningen angelägen, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Ekensbergsskolan består av två byggnader. Den ena ska renoveras och byggas om, och den andra ska rivas och ersättas med en ny byggnad. Nybyggnationen ska inrymma årskurserna F‑3 och omfatta en kapacitetsökning på 108 elevplatser. Ombyggnationen i huvudbyggnaden görs för att anpassa lokalerna för den förväntade elevökningen och kommer att utföras i två etapper för att minska påverkan för verksamheten. Den första etappen kommer att innehålla ombyggnad av klassrum. Den andra etappen inkluderar utbyggnad av matsal och anpassningar av kök.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media