Elever med störst behovs drabbas av höstens åtstramningar i skolanFör att få intäkter och utgifter att gå ihop tvingas nu många skolor till åtstramningar. Det handlar exempelvis om att dra ned på vaktmästeri, bespisning och städning och att inte anställa personal på de tjänster som i dag är vakanta.

- Den allra tydligaste negativa effekten är att barn med behov av särskilt stöd drabbas hårt genom att det blir färre speciallärare, färre resurspersonal och genom att små grupper blir större, säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert (s).

På grund av besparingarna på skolan har lärarlönerna hamnat på omkring två procent istället för på 3,5 procent som andra på arbetsmarknaden fått.

- Skulle lärarna få 3,5 procent i löneökning, vilket är rimligt inte minst med tanke på majoritetens löfte om satsningar på skolan, så betyder det att skolan behöver ytterligare cirka 40-50 miljoner, konstaterar Mogert.

Bakgrunden till de minskade resurserna är att nya kostnader, som tidigare låg på stadsdelsnämnderna, har tillförts varje skola. Det gäller bland annat kostnad för el, IT och rektorslön. Det är bland annat dessa nya kostnader som äter upp den ökning i budgeten som skolan fick i år.Kontakt: vik. pressekreterare Emilia Winberg, 076-12 29 826

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera