Färre behöver ekonomiskt bistånd i Stockholms ytterstadsområden

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i Stockholms yttre förorter minskar stadigt. Trenden är tydligast på Järvafältet och i Hässelby-Vällingby.

I en ny rapport från Stockholms stad beskrivs utvecklingen av ekonomiskt bistånd till och med februari 2017. Sett till hela staden minskar även andelen vuxna biståndstagare som är arbetslösa jämfört med januari i år.

– Vi kan se att i exempelvis Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby blir trendbrottet extra tydligt i och med att Stadshuset fick ett nytt politiskt styre efter valet 2014. Det visar att en arbetsmarknadspolitik som tror på varje individs förmåga verkligen gör skillnad, säger Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S) i Stockholm.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholm har bland annat satsat på fler så kallade Stockholmsjobb, kommunala visstidsanställningar för personer som varit arbetslösa en längre tid. Även gällande antalet unga som erbjuds sommarjobb i kommunal regi har ambitionerna höjts rejält.

– När vi nu ser att exempelvis ungdomsarbetslösheten gått ner kraftigt se senaste två åren är det extra glädjande att den utvecklingen även når våra ytterstadsområden. Det räcker inte att det går bra för Stockholm generellt, vi politiker måste säkerställa att utvecklingen når stadsdelar med större utmaningar och det arbetet pågår oförtrutet, säger Emilia Bjuggren.

Länk till rapporten med grafer över utvecklingen: http://statistik.stockholm.se/attachments/article/179/MÃ¥nadsrapport%20EB_februari%202017.pdf

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera