Fem punkter för socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholm

Stockholm stads hållbarhetskommission har presenterat sin senaste rapport Vägen hem - socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholms stad. Rapporten presenterar fem rekommendationer för hur Stockholm ska utveckla en socialt hållbar bostadsförsörjning.

- Idag är Stockholm den stad som växer snabbast i Europa. En befolkningsökning på ca 35 000 personer per år ställer höga krav på regionen, inte minst när det gäller bostadsbyggandet, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Stockholms stad inrättade Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm under 2015. Kommissionens arbete ska vila på vetenskaplig grund och genomföras i samverkan med fristående forskare.

Fem rekommendationer från rapporten:

  1. Att utveckla dialogen med staten kring t.ex. om bostadsbidrag, investeringsstöd och flyttskatt.
  2. Att stärka Stockholms stads styrning och det interna samarbetet.
  3. Att bygga ett mer blandat utbud av bostäder i hela staden och fler bostäder med rimliga boende­kostnader, t.ex. genom fortsatt högt hyresrättsbyggande, aktiv markpolitik, profilprojekt som Fokus Skärholmen samt tidsbegränsade hyresrabatter.
  4. Att utveckla förmedlingen av hyresbostäder för att främja de grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
  5. Att stimulera rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet t.ex. genom att bygga fler ändamålsenliga bostäder för äldre och riktade flytterbjudanden till vissa hushåll.

- Vi har fördubblat ambitionen vad gäller byggtakten i den nya översiktsplanen och arbetar mycket hårt mot vår vision om ett Stockholm för alla. Jag är stolt över de goda exempel som lyfts i rapporten, exempelvis vårt arbete med Fokus Skärholmen. Men mer måste göras. Kommissionens rekommendationer kommer att vara en del av detta arbete, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Läs hela rapporten: Vägen hem - socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholms stad

Alla kommissionens rapporter finns på Stockholm.se 

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.