Första steget till ombyggnad av Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-1965 som arbetsplats för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Det finns ett stort behov av att rusta upp byggnaden, bland annat när det gäller ventilation, akustik, tillgänglighet och ur energisynpunkt. Den utredning som gjorts visar att ett kontor med 1 400 arbetsplatser kan inrymmas inom enbart fastigheten Klamparen 7, det ursprungliga Tekniska nämndhuset.

En sådan lösning förutsätter dock att fastigheten utökas genom en tillbyggnad av en ny entré på den nuvarande gården mot Fleminggatan. Tillbyggnaden kommer att inrymma reception, arkivexpedition inklusive bygglovshjälp, utställningsytor och café. I anslutning till entrén kommer gemensamma möteslokaler placeras för möten med externa deltagare. Den nya entrén kommer att bli en väl fungerande mötesplats för samtal om stadens utveckling. 

– Det här innebär en mycket yteffektiv lösning där samtliga tekniska förvaltningar kan samlas, det kommer väsentligt minska den använda ytan per anställd. Den här lösningen är den som är mest ekonomiskt förmånlig för staden när man ser på de andra alternativ som utretts, och det kommer vara ett ordentligt lyft för de offentliga utrymmena i fastigheten vilket kommer innebära bättre service till stockholmarna. En samlokalisering av gemensamhets- och konferensytor samt mötestorg kommer starkt bidra till detta. Stora utrymmen kan därigenom frigöras vilket bland annat kan användas till annan verksamhet, men även till bostäder. Det säger Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd.

Bakgrund

Inriktningsbeslutet behandlas i exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden i december. Därefter ska även kommunfullmäktige ta ställning till inriktningsbeslutet under våren 2017. Ombyggnaden pågår cirka 5 år och sker etappvis. Preliminär byggstart 2018 med möjlig inflyttning av etapp 1 2020. Nyinvigning av hela fastigheten är planerad till 2023. När projektet är klart kan Klamparen 8, tillbyggnaden Klamparen 11 och Kanalhuset frigöras för andra ändamål. Även tomten i Söderstaden kan utvecklas för annan verksamhet.

Illustration:  AIX Arkitekter

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar