Fortsatta besparingar på Stockholms skolor

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus presenterade idag en granskning över det ekonomiska läget i Stockholms gymnasieskolor.- I bokslutet för 2007 redovisade 20 av stadens 27 kommunala gymnasieskolor trots nedskärningar underskott. Och krisen i gymnasieskolan består också 2008. Nästan 70 procent av skolorna säger sig vara tvugna att genomföra nedskärningar för att få en budget i balans. Framför allt nämner man som konsekvenser personalneddragningar och större klasser, något som drabbar de barn och ungdomar som har störst behov hårdast.

- Vi vill satsa varje krona moderaterna sänker skatten med 2008 på skolan, avlutar Roger Mogert.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Bifogas görs granskningsrapporten om gymnasieskolans ekonomi och fakta om kunskapsutvecklingen 1998-2007.

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera