Galopperande underskott för Stockholms hemlöshetsarbete

Budgetunderskottet för Enheten för hemlösa har sedan den senaste månadsrapporten i juli ökat från 18 miljoner kronor till 19,3 miljoner kronor enligt tertialrapport 2, som behandlas på socialtjänstnämndens sammanträde torsdag 18 september. Underskottet är galopperande. Före sommaren var det 14 miljoner kronor. Sedan dess har det ökat med 5,3 miljoner kronor utan att den moderatstyrda majoriteten vidtagit några åtgärder.- Anledningen till budgetunderskottet är bland annat att antalet klienter till Enheten för hemlösa har ökat beroende på att den uppsökande verksamheten har ökat. Förvaltningen har gjort bedömningen att nettokostnaderna för enheten ligger 1,5 - 2,0 miljoner kronor högre varje månad i år jämfört med förra året och detta kommer att hålla i sig även fortsättningsvis, säger Abdo Goriya.

- I den här situationen står Stockholm utan vikarie för socialborgarrådet Ulf Kristersson (m), någonting som givetvis är mycket olyckligt. Nu, kanske mer än någonsin tidigare under mandatperioden, behöver hemlöshetsverksamheten politisk styrning. Signalen till de hemlösa och till de som jobbar med att hjälpa dem blir tyvärr att Stockholms Stad inte prioriterar de sociala frågorna, avslutar Abdo Goriya.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera