Gör Eurocities grönt!

Socialdemokraterna föreslog idag i borgarrådsberedningen att Stockholm, när man ansöker om att vara värd för Eurocities årsmöte 2009, ska göra uthållig stadsutveckling till ett övergripande tema för mötet.- Stockholm bör därför i sin ansökan och i det fall man vinner värdskapet för Eurocities årsmöte uppmärksamma och göra uthållig stadsutveckling till ett övergripande tema för mötet, avslutar Carin Jämtin.

För mer information, kontakta;

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera