Hög tid för Fp att bekänna färg!

På söndag sammanträder styrelsen för Stadsholmen AB. Det bostadsföretag i Stockholm som förvaltar alla kulturminnesförklarade hus i staden. På dagordningen finns förslag till ombildning av flera historiskt värdefulla fastigheter, från hyresrätter till bostadsrätter. En försäljning som skulle innebära att staden avsäger sig möjlighet till bevarande och utveckling av stockholmarnas gemensamma historiska kulturarv.- Nu är det upp till bevis för folkpartisterna i styrelsen, säger Teres Lindberg (s) vice ordförande i Stadsholmen AB. Om de menar allvar med att de vill bevara de kulturhistoriska byggnaderna i stadens ägo är det nu de måste sätta mer foten, menar Teres Lindberg (s)

- Det finns ingen ångervecka eller utrymme för att vela nu när ärendet ligger på bordet för beslut, avslutar Teres Lindberg (s)

Kontakt: Teres Lindberg (s), vice ordförande i Stadsholmen AB, 076 - 12 90 790

Vik pressekreterare Emilia Winberg, 076-12 29 826

Fakta Stadsmuseet är de som genomfört klassificering av bebyggelsen i Stockholm med avseende på dess kulturhistoriska värde. Det är totalt fyra olika färgbeteckningar som används. Som blå har byggnader klassificerats vars värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Grön beteckning innebär att byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gult indikerar en positiv betydelse för stadsbilden eller ett visst kulturhistoriskt värde. Grå beteckning innebär att byggnaden inte går att hänföra till någon av de nämnda kategorierna eller att den är uppförd 1960 eller senare och därmed ej klassificerad. De objekt som styrelsen idag har att hantera är samtliga blå eller gröna.

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera