Infrastrukturprop som blev en flopp

Regeringen väljer att helt prioritera bort Stockholm och Mälardalen när de idag presenterar första delen av sin infrastrukturproposition, närtidssatsningen. Det blir inga pengar till utbyggd kollektivtrafik och inga pengar till Förbifart Stockholm.—Det här som borde vara höjdpunkten för regeringens framtidsinvesteringar blir ett rent antiklimax. Det blir inte ett enda öre till vare sig Förbifart Stockholm eller fler spår i Mälardalsregionen när regeringen lägger fram sitt förslag. Nu får stockholmarna vänja sig vid att sitta i bilkö på en överbelastad Essingeleden och trängas på sprängfyllda pendeltåg, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

—Staten tar inte sitt ansvar för infrastrukturen när man på det här sättet försöker vältra över sitt kostnadsansvar på kommuner och landsting. Stockholmarna betalar redan en mycket stor del av sina infrastrukturinvesteringar och det är inte rimligt att stockholmarnas skola och äldreomsorg ska ställas mot nationella spår- och väginvesteringar, säger Carin Jämtin.

—Så sent som i början av veckan pratade regeringen i vackra ordalag om vikten av att satsa på miljön. Det väckte förhoppningar om framtidssatsningar på viktiga satsningar på spårtrafik, t ex Spårväg Syd som skulle kunna ge Södertörn ett viktigt lyft. När det nu kommer till kritan ser vi att det inte blir några pengar till spår i Stockholm, säger Lars Dahlberg.

Läs mer: http://regeringen.se/content/1/c6/11/07/46/3bdf5880.pdf

För mer information, kontakta:

Ida Strutt, pressekreterare hos Lars Dahlberg, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se

John Zanchi, pressekreterare hos Carin Jämtin, 0761-22 91 99, john.zanchi@stadshuset.stockholm.se

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera