Invigning av Åsö vuxengymnasium som vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium invigs idag som vård- och omsorgscollege. Det är en uppgradering och förstärkning av attraktiviteten till utbildningarna inom vård och omsorg. Några av de största bristyrkena i Stockholm.  

I konceptet ingår krav på utbildningen och ett nära samarbete med arbetlivet. Åsö blir först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning.

- Det här är ett stort steg för att förbättra matchningen inom vård och omsorg. Utbildningarna rör några av Stockholms största bristyrken och vi vet att det är utbildning som denna som leder till jobb. Certifieringen innebär också att vi kommer stärka samverkan med arbetslivet ytterligare, säger Mirja Räihä (S), arbetsmarknads-, idrotts- och kulturborgarråd i Stockholm.

Certifieringen omfattar Åsös gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning till Barnspecialistundersköterska. Syftet med vård- och omsorgscollege är att höja kvaliteten inom vård- och omsorgsutbildningen för att öka attraktiviteten i yrket. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte funnits på Komvux. Nu blir Åsö först med det nya konceptet för vuxenutbildning.

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Läs mer om kvalitetskriterierna här.

VO-College Stockholm erbjuder en kvalitetssäkrad utbildning med högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå, Vård- och omsorgsutbildning på Komvux och specialistutbildningar för undersköterskor på Yrkeshögskolenivå. I samverkan ingår idag Stockholms stad, Solna stad, Sollentuna kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Röda Korsets högskola och Stockholms läns landsting.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media