Invigning av Fältlabbet - Stockholms mobila naturskola

Idag tisdagen den 22 maj på den Biologiska Mångfaldens dag invigdes Stockholms stad nya mobila naturskola Fältlabbet. Den mobila naturskolan har fokus på grundskolan i Stockholms södra delar och ska vara ett stöd i skolornas ordinarie fältundervisning. Målet är att öka medvetenheten om vår närmiljö och om hållbar utveckling.

- Det är ingen självklarhet i dag att alla Stockholms elever har fått möjligheten att uppleva eller känner till sin närmiljö. Genom den mobila naturskolan kan vi se till att alla elever i staden får en ökad kunskap om naturen där de bor och kombinera teori med praktik i undervisningen, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

- Att från tidig ålder lära sig om sin närmiljö lägger en viktig grund för lärandet om hållbar utveckling, och vi skapar genom naturskolan nya vägar till kunskap genom att byta klassrummet till en utemiljö. Vi är glada över att kunna erbjuda fler barn möjligheten att ta del av naturskolans verksamhet, och att fler får chans att upptäcka och lära ute i naturen, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP)

Presskontakter:

Olle Burell (S): Gabriel Dahlander: 076-122 91 86

Katarina Luhr (MP): Elisabeth Ekstrand: 076–122 96 02

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media