Jan Valeskog (S) kommenterar Mark- och miljödomstolens dom om Nobel Center

Mark- och miljödomstolen har idag upphävt detaljplanen för Nobel Center. Detaljplanen för Nobel Center antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2016 och Länsstyrelsen avslog överklagande den 8 februari 2017. Mark- och miljödomstolen går nu alltså emot Länsstyrelsens bedömning.

Vi har tyvärr vant oss vid att Mark- och miljödomstolen ibland gör märkliga bedömningar som sedan korrigeras i Mark- miljööverdomstolen. Det är beklagligt att Mark- och miljödomstolen på svaga grunder tagit detta beslut. Vi kommer att överklaga och räknar med att både få prövningstillstånd och ett beslut i mark- och miljööverdomstolen som både tar hänsyn till stadens möjligheter att utvecklas och som respekterar gällande riksintressen, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Stockholm stad kommer nu överklaga mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Beslut om prövningstillstånd kommer i så fall fattas under hösten och en dom vara klar under 2019.

Nobel center är ett viktigt projekt som har en stor kulturell och ekonomisk betydelse för hela Stockholmsregionen.  Nobelpriset är ett starkt nationellt uttryck för historia, vetenskap och konst och värdet av Nobel Center på en central plats i Stockholm kan inte överskattas, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Presskontakt:

Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Yasmin Hussein: 076-122 92 33

Tomas Gustavsson 076 122 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera