Järvalyft blev Järvasvek

Den moderata majoriteten i stadshuset presenterar nu inriktningen på vad de kallar Järvalyftet. Det är en insats riktad till två stadsdelar på sammanlagt 200 miljoner kronor. Vi socialdemokrater uppskattar att den moderata majoriteten inser att det finns behov av att satsa även på ytterstaden, i det här fallet Järvafältet. Men en summa som motsvarar 500 kronor per person och år för stockholmarna kring Järvafältet är alldeles för snålt tilltaget. I socialdemokraternas budget föreslogs en satsning som är fem gånger större än moderaternas.- Det moderaterna kallar ”satsning” är i själva verket kosmetika för att dölja en kontinuerlig nedrustning som drabbar stockholmarna på Järvafältet särskilt hårt, konstaterar Mirja Räihä Järvinen (s).

- Moderaterna ägnar stort utrymme i ärendet åt att kritisera tidigare satsningar för att ha varit allt för mycket av tillfälliga projekt. En kritik som jag delvis instämmer i. Därför är det med förvåning jag nu kan konstatera att moderaternas så kallade satsning sker i projektform istället för att öka kvalitén i den befintliga verksamheten, säger Mirja Räihä Järvinen (s).

- I vårt förslag till satsning på ytterstaden vill vi istället fokusera på insatser som ytterligare förstärker Järvafältet som en motor för tillväxt och utveckling i hela Stockholm. Det handlar om allt från läxhjälpssatsningar till vidareutveckling av Lunda Nova och andra satsningar som har varit framgångsrika med att hjälpa människor till jobb och företagande. För att få maximal effekt med minimal byråkrati bör satsningen dessutom administreras och styras lokalt. Engagemang och medverkan från boende är en förutsättning, säger Mirja Räihä Järvinen (s).

Kontakt, vik. pressekreterare Emilia Winberg 076 12 29 826

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera