Johannes skola byggs ut

Utbildningsnämnden beslutar den 16 mars 2017 att bygga ut Johannes skola. Skolan har idag 476 elever, efter utbyggnationen kommer skolan kunna ta emot 588 elever.

Enligt elevprognosen för 2014 kommer efterfrågan på elevplatser i Norrmalms stadsdelsområde att öka med 818 platser, till 7 281 elevplatser år 2023. Prognosen förväntas dessutom öka med ytterligare cirka 1 150 elever i och med nyplanerade bostäder i Hagastaden. 

Johannes skola, som ligger i norra delen av Norrmalm, kommer med denna ombyggnad kunna utöka kapaciteten med drygt 100 elevplatser. Detta sker genom att bygga om matsalen, bygga nya toaletter och installera en ny hiss.

Samtidigt kommer även akustiken förbättras i de allmänna utrymmena, stambyte kommer att göras och ventilationen uppgraderas. I och med att byggnaden har så kallad blå klassning analyseras alla åtgärder ur ett byggnadsantikvariskt perspektiv. Lösningarna har tagits fram och granskats tillsammans med både akustiker och antikvarie.

- Genom utbyggnaden av Johannes skola kan en omtyckt verksamhet komma ännu fler barn till del, vilket är helt nödvändigt i den här delen av Norrmalm och Hagastaden, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Projektet omfattar 8 211 kvadratmeter och investeringen uppgår till 48 miljoner kronor. Ombyggnationen kommer att ske i fyra etapper. Etapp 1 beräknas påbörja i juni 2017 och etapp 4 beräknas avsluta i augusti 2019.

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar