Kultur- och skönhetsvärden hotas i ny organisation

Socialdemokraterna i Stockholm har tagit ställning mot förslaget att överföra ansvaret för stadens kulturhistoriska värden från Kulturnämnden/Stadsmuseet till Stadsbyggnadsnämnden. Samtidigt tog man ställning mot att flytta Skönhetsrådets kansli till Stadsbyggnadskontoret.-Det är kommunens uppgift att balansera olika intressen. Stadsbyggnadsnämmnden ska göra eller föreslå de slutliga avvägningarna. Då kan de inte samtidigt vara part i målet, avslutar Roger Mogert.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera