Mogert (S): Stockholms stad måste vara en jämställd arbetsgivare

De största ojämlikheterna mellan män och kvinnor idag finns på arbetsmarknaden. Kvinnor tvingas t.ex. i högre grad än män jobba deltid, när de egentligen vill jobba heltid. Kvinnodominerade yrken värderas också lägre än manliga. I Stockholm är medianlönen för ett vårdbiträde 21 490 kronor i månaden och för en undersköterska 22 700 kronor. Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd i Stockholm, kräver idag på bloggen 8 dagar att Stockholms stad tar ansvar för ojämlikheten och prioriterar att bli en jämställd arbetsgivare.

– Vi vill satsa på löneutvecklingen och lyfta de lägsta lönerna. Det handlar om politiska prioriteringar. Vi kan inte acceptera att kvinnodominerade arbeten värderas lägre än de manliga. Stockholms stad måste ta ansvar för ojämlikheten och motverka den, säger Roger Mogert.

– Alltför många i Stockholm är i dag ofrivilligt timanställda och många under alltför lång tid. Vi kräver att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Genom att göra konkreta satsningar på de kvinnodominerade yrkena inom Stockholms stad kan vi gå från ord till handling och göra skillnad för tusentals kvinnor, säger Roger Mogert.

Förutom låga löner är antalet arbetssjukdomar nästan dubbelt så många bland kvinnor som bland män. Ökad arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö och osäkra anställningar är några av orsakerna som påverkar hälsan negativt. Det finns ett klart samband mellan psykisk ohälsa och ett mer pressat arbetsliv.

–På många arbetsplatser är det för få anställda och det är kvinnorna som får betala det höga priset för nedskärningspolitiken. Det är orimligt att utvecklingen ska fortsätta på det här viset. Det behövs en ordentlig översyn av arbetsmiljön inom den offentliga sektorn där bemanningen måste justeras efter verkligheten, menar Roger Mogert.

8 dagar är en blogg från Socialdemokraterna i Stockholms stadshus inför Internationella kvinnodagen 8 mars. Under 8 dagar presenteras 8 förslag för jämställdhet i Stockholm.

Se filmen där Roger Mogert presenterar förslaget och läs mer om jämställdhet i Stockholm på 8-dagar: http://8dagar.wordpress.com/

För mer information, kontakta:
Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99

 

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar