Newcomers Stockholm får årets Nelson Mandela-pris

För nittonde året delar Stockholms stad ut Nelson Mandela-priset för att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen och integrerad stad. Årets pristagare blir verksamheten Newcomers Stockhom som drivs av RFSL och erbjuder stöd och aktiviteter för HBTQ-personer som flytt till Sverige.

Newcomers Stockholm fungerar som ett socialt nätverk och en väg in i det svenska samhället för personer som många gånger flytt från förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Nätverket erbjuder också juridisk vägledning, hjälp att hitta ett arbete samt rådgivning kring hur svenska myndigheter fungerar.

  Genom att ge stöd till grupper som riskerar att diskrimineras på flera grunder än en kan nätverket göra stor skillnad för dessa människors livssituation, därför vill vi uppmärksamma och premiera den här verksamheten, säger Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S) i Stockholm.  

Nelson Mandel-priset instiftades av Stockholms stad 1998, och 40 olika verksamheter var nominerade i årets omgång. Förutom Newcomers Stockholm var bland andra initiativen Goda Grannar, Fånga Framtiden tillsammans och företaget Arlanda Express nominerade i år.  

 Vi gör mycket från stadens sida för att förbättra integrationen av nyanlända, med kombinerade SFI- och yrkesutbildningar, Svenska med baby och satsningar på Komvux. Men i ett läge med många nyanlända behövs alla goda krafter, och här är civilsamhället en oerhört viktig aktör, säger Emilia Bjuggren.

Prissumman är på 50 000 kronor och prisutdelningen kommer att ske den 15 augusti på Kulturfestivalen i samband med utdelning av Stockholms stads hederspriser.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera