Ny byggnad för Björnbodaskolan

SISAB beslutar den 22 maj 2018 att utreda en ny grundskolebyggnad för 1 200 elever i årskurserna F-9, jämfört med dagens 400 elever i årskurserna F-3. Det innebär att ytterligare 800 elever kommer att få möjlighet att gå på skolan.

Skolan beräknas stå klar inför höstterminen 2025. Investeringen uppgår till 440 miljoner kronor.

- Det här är en efterlängtad och viktig satsning på våra barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby, som får tillgång till moderna lärmiljöer och idrottslokaler som även kommer föreningslivet till glädje, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

I anslutning till skolan ligger en paviljongförskola som kommer att få en ny permanent förskolebyggnad med 8 avdelningar. I samband med att nya bostäder ska byggas i området planeras ytterligare en förskola med 8 avdelningar. Förskolorna planeras för 140 barn var. Investeringen uppgår till 55 miljoner kronor per förskola.

En fullstor idrottshall kommer också att byggas intill den nya skolan. Idrottshallen kommer att hyras ut till föreningslivet på kvällar och helger. Investeringen uppgår till 75 miljoner kronor.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media