Ny lösning för Stockholms kulturgårdar

Den nya majoriteten har presenterat ett förslag för att säkerställa att stadens kulturgårdar kan fortsätta bedriva sin verksamhet med bra förutsättningar. Hyressättningen ska inte baseras på marknadspriser samtidigt som de ekonomiska bidragen till gårdarna höjs. Stadens kulturlokaler ska ha långsiktigt kostnadstäckande hyror samt ge möjlighet till trygghet och långsiktighet för hyresgästerna. Den tidigare majoriteten höjde och avsåg fortsätta kraftigt höja hyrorna. Höjningar och bristande underhåll skapade stor osäkerhet och svårighet att bedriva långsiktig verksamhet. Det ändras nu. 

– Det här är en lösning som ger kulturgårdarna bättre förutsättningar. Hyreshöjningarna blir lägre, dessutom slår vi ut det under en fyraårsperiod, vilket ger verksamheterna långsiktiga förutsättningar. Det har varit en knepig situation som den förra majoriteten skapade, men vi tog tag i detta efter maktskiftet och har nu hittat en lösning som jag känner mig trygg med. Det känns väldigt bra. Det säger Roger Mogert, kulturborgarråd (S). 

– Kulturgårdarna har en väldigt viktig funktion som mötesplats i lokalområdena och är viktiga för den lokala demokratin. Många föreningar driver en uppskattad verksamhet på kulturgårdarna, därför är jag glad att vi kunnat hitta en lösning som innebär att de får ökat stöd. Det säger Ann-Margarethe Livh (V) bostads- och demokratiborgarråd och ordförande i Stadsholmen. 

Presskontakter:

Roger Mogert: Ömer Oguz, 076-122 92 34 

Ann-Margarethe Livh: Ida Strid, 076-12 29 519

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar