Nya utförsäljningar står för dörren

I den moderatledda majoritetens budget för 2008 öppnar man för att sälja delar av allmännyttan till privata bolag.- Det får vara slut på hemlighetsmakeriet! Kristina Alvendal måste vara öppen mot medborgarna och hyresgästerna kring vad hon vill göra med de fastigheter där hyresgästerna inte vill ombilda, säger Leif Rönngren, vice ordförande i Stockholmshem.

- Moderaterna sa före valet att det var ytterstaden som behövde fler bostadsrätter. Men i verkligheten så kommer 6 av 10 intresseanmälningar för ombildning från innerstaden där allmännyttan redan idag är mycket liten. 2 av 10 kommer förvisso från ytterstaden, men då finns det i princip noll från miljonprogrammen. Detta går inte att beskriva som något annat än ett misslyckande, säger Abdo Goriya, vice ordförande i Familjebostäder.

- Många hyresgäster i allmännyttan känner oro för att moderaterna kommer att sälja deras fastigheter till privata bolag om hyresgästerna inte går med på att ombilda till bostadsrätt. Nu är det viktigt att Kristina Alvendal tydligt deklarerar att Stockholms stad kommer att ta ansvar och garantera de boende i allmännyttan upprustningar och investeringar, säger Teres Lindberg, vice ordförande i Svenska Bostäder.

- Vi har ingenting emot att de kommunala bostadsbolagen aktivt förvaltar sina fastighetsportföljer. Men vi kan inte acceptera om eventuella försäljningar används för att sätta press på hyresgäster som valt att inte ombilda till bostadsrätt, avslutar Teres Lindberg.

För mer information, kontakta;

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

För statistik över fördelning mellan allmännytta, privata hyresrätter och bostadsrätter, se bifogad länk;

http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/tabellappl.asp?omrade=0&appl=Omradesjmf&resultat=Andel

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera