Nytt arbetsmarknad- och idrottsborgarråd

Mirja Räihä (S) övertar från den 21 augusti borgarrådsrollen under tiden som Emilia Bjuggren (S) är föräldraledig. Kommunfullmäktige tillsätter även en ny ordförande i idrottsnämnden med Alexander Lindholm (S), tidigare ledamot i idrottsnämnden. 

Från augusti till och med mars är arbetsmarknad- och idrottsborgarråd Emilia Bjuggren (S) föräldraledig. Under tiden tillförordnas Mirja Räihä (S) som nytt borgarråd med ansvar för arbetsmarknad och idrott.

- Det är en positiv tid att gå in som arbetsmarknadsborgarråd, arbetslösheten har inte varit så låg som nu på ett decennium och bland unga har den sjunkit med en tredjedel hittills den här mandatperioden. Jag ser det som mitt viktigaste uppdrag att fortsätta jobba för en arbetsmarknad för alla. Vi har en historiskt hög arbetskraftsbrist i Stockholm och vi behöver jobba ännu mer med relevanta matchningsinsatser för att möta behoven på arbetsmarknaden och få ännu fler i jobb, säger arbetsmarknad- och idrottsborgarråd Mirja Räihä (S).

- Idag ser vi en tydlig hälsoklyfta i Stockholm stad. Den löper mellan inner- och ytterstad, pojkar och flickor samt rika och fattiga. Det är för mig helt oacceptabelt. Vi kommer fortsätta att verka för att sänka trösklarna och öka tillgången till en jämlik idrott, säger Mirja Räihä (S), arbetsmarknad- och idrottsborgarråd.

Mirja Räihä (S) har varit aktiv i politiken i Stockhlm sedan 1999 och har mångårig erfarenhet av tunga politiska uppdrag. Räihä sitter bland annat som ledamot i kommunfullmäktige och äldrenämnden. Räihä är i grunden undersköterska på Tema cancer på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och arbetar även som fackligt förtroendevald för Kommunal. Under perioden 2004/2005 var hon tillförordnat skolborgarråd.

För idrottsnämnden har kommunfullmäktige även utsett en ny ordförande – Alexander Lindholm (S). Lindholm har suttit som ledamot i idrottsnämnden sedan 2016. Tidigare har han även suttit i kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen i Södertälje kommun. Lindholm har sedan många år även ett fackligt förtroendeuppdrag i SEKO.

- I Stockholm har vi mer än 500 föreningar. Det är grundbulten i Stockholms idrottsrörelse, som ger Stockholmarna stora möjligheter till rörelse, motion och idrottande. Majoriteten kommer arbeta för att stärka föreningarnas förutsättningar genom en god samverkan, men också genom att fortsätta bygga nya idrottsytor för att möta den anläggningsbrist som råder i staden, säger Alexander Lindholm (S), ordförande Idrottsnämnden.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera