Nytt förslag från (S): Så ska Stockholm rekrytera nya lärare

I Stockholm sjunker kunskapsresultaten och klasserna ökar i storlek. Samtidigt visar prognoser att det kommer vara en stor brist på lärare inom en kort framtid. För att vända utvecklingen i skolan behöver Stockholm stad rekrytera fler lärare. Idag presenterar Socialdemokraterna sitt förslag för att säkra en framtida lärarrekrytering. 

– Vi behöver fler duktiga lärare i Stockholm om vi ska vända den negativa trenden som vi sett under moderaternas styre. Fler lärare betyder mer undervisning för eleverna. Hittills har den styrande alliansen inte presenterat några som helst idéer för att säkra vår rekryteringsförmåga framöver, det känns som man har gett upp. Idag lägger vi fram vår plan som vi kommer genomföra när vi vunnit valet. Det säger Roger Mogert, oppositionsborgarråd.

– Vi ska minska klasserna och se till att Stockholms lärare får fler kollegor. Lärarna måste få mer tid till undervisning och inte som idag fylla stora delar av dagen med administration.

Utvalda punkter ur Socialdemokraternas program för lärarrekrytering. Hela förslaget finns bifogat:

 • Rekryteringskommission för Sveriges bästa lärare
  Tillsammans med skolledare, fackförbund och forskare ska staden tillsätta en rekryteringskommission. I uppdraget ligger också att hitta vägar för att få idag aktiva lärare att stanna kvar i yrket.
 • Stanna-kvar-bonus
  Ytterligare en åtgärd för att säkra lärarrekryteringen är att ge rektorerna möjlighet att ge en stanna-kvar-bonus till duktiga lärare som väljer att jobba ett par år till efter pensionen. Det säkrar erfarenhet och mildrar effekterna av de stora pensionsavgångar vi har framför oss. Bonusen ska vara i form av ett lönepåslag för att skapa incitament att jobba ett par år till. De lärare som stannar kvar får en extra månadslön per år.
 • Ge rektorerna större frihet att höja lärarlönerna
  Stärk läraryrkets attraktivitet i Stockholm genom att ge rektorerna på Stockholms skolor större frihet att höja lärarlönerna, så att de skolor som har störst utmaningar kan lönekonkurrera med andra skolor om de bästa lärarna.
 • Fler ska kunna vidareutbilda sig med lön inom förskolan
  Den numerärt största prognostiserade bristen är bristen på 4 400 förskollärare. Utöver ovan nämnda insatser vill Socialdemokraterna göra det möjligt för fler barnskötare som idag arbetar i Stockholms förskolor att vidareutbilda sig till förskollärare med lön under utbildningstiden.
 • Utveckla karriärstjänsterna
  Karriärtjänsterna bidrar på ett positivt sätt till att både stärka skolornas pedagogiska och ämnesdidaktiska arbete och ger enskilda lärare möjlighet att få utvecklas i sin yrkesroll. Reformen ska fortsätta att utvecklas och staden ska successivt utvärdera implementeringen. Staden bör bland annat se över möjligheten för en förstelärare att ta med sig sin befattning när hen byter arbetsplats, så att karriärstjänsterna inte riskerar att skapa inlåsningseffekter för förstelärarna.

Presskontakt:

Ömer Oguz, pressekreterare, 076-122 92 34

Tomas Gustavsson, pressekreterare, 076-122 91 99

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera