Nytt rekord i byggande av skolor och förskolor

Första veckan i april presenterades SISAB:s  (Skolfastigheter i Stockholm AB) årsredovisning för år 2016. Under de senaste tre åren, 2014-2016, har SISAB tredubblat sina investeringar: från 586 miljoner år 2014 till 1,8 miljarder kronor år 2016. 

I takt med Stockholms ökade behov av elevplatser ökar också SISAB:s insatser för att bygga skolor och förskolor. I år räknar man med att färdigställa 5 000 elevplatser.

- SISAB spelar en nyckelroll i vår kraftfulla utbyggnad av skolstaden Stockholm och ser till att alla barn och elever kan få sin utbildning i trivsamma, trygga och miljövänliga lärmiljöer, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande i SISAB.

Enligt Stockholms handelskammare är Stockholm i dag den huvudstad i Europa som växer snabbast. Staden behöver därför nya förskolor och skolor. Fram till år 2040 ska antalet elevplatser öka från dagens 125 000 till 180 000.

Om SISAB

Det kommunala fastighetsbolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är Sveriges största skolfastighetsägare med sina cirka 400 förskolor och 200 grundskolor och gymnasium. Dessa utgör tillsammans 125 000 elevplatser.

Mer information: SISAB:s årsredovisning för år 2016. http://sisab.se/siteassets/om-sisab/ekonomi/arsredovisning/sisab_ar2016.pdf

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera