Oreda kring utförsäljningen av allmännyttan

Teres Lindberg (s) har i en skrivelse till Stockholm Stadshus AB föreslagit att Stadshus AB vidtar åtgärder för att se till att köpstämmor som hålls i samband med utförsäljningen av allmännyttan genomförs på ett korrekt sätt.På stämman upprättades dessutom en röstlängd vid inträdet till lokalen och alla som trädde in fick identifiera sig med ID-kort. Oklarheter råder därmed om de som varit uppsatta på röstlängden i protokollet också registrerats som att ja-röstande, då votering inte tilläts. Alla närvarande var heller inte medlemmar i föreningen.

- Vi socialdemokrater motsätter oss den ideologiskt drivna utförsäljningen av allmännyttan, säger Teres Lindberg (s) vice ordförande i Svenska Bostäder och ersättare i koncernstyrelsen.

- Men nu när den moderatledda majoriteten väljer att rea ut hyresrätterna måste åtminstone utförsäljningen genomföras på ett sätt som präglas av respekt för lagar och regler. Det får aldrig råda några tvivel för en enskild individ hur ens närvaro ska protokollföras. Demokratiska spelregler ska följas.

- Därför begär jag att Stadshus AB vidtar åtgärder för att se till att direktiven för ombildning justeras så att det ställs krav på att det tydligt ska framgå i protokollet huruvida en mötesdeltagare stödjer eller inte stödjer en ombildning, avslutar Teres Lindberg.

För mer information, kontatka;

Teres Lindberg Vice ordförande Svenska Bostäder 0761-290 790

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera