Östermalms saluhall utökas med hotell

När Stockholms stad renoverar och utvecklar Östermalms saluhall, 2016-2018, byggs också ett hotell i en intilliggande fastighet på Nybrogatan som kommer att drivas av Hotel Diplomat AB.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Hotel Diplomat. Hotel Diplomat har presenterat ett koncept som kommer komplettera och stärka Östermalms saluhall som handelsplats. Hotellet kommer att ha starkt fokus på mat- och matupplevelser och precis som Östermalms saluhall förknippas de med en lång tradition, hög kvalitet, god service och expertkunnande, säger Jan Valeskog (S), ordförande i fastighetsnämnden

Arbetet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall påbörjas fullt ut den 14 april 2016. Då öppnar den tillfälliga saluhallen dit alla handlare flyttar under de två år som projektet pågår.  Östermalms saluhall byggdes 1888 och sedan dess har inga större arbeten genomförts invändigt, vilket betyder att saluhallen idag är i stort behov av upprustning.

– Det känns både naturligt och spännande att få vara med och skapa en ny och attraktiv mötesplats i ett område där vi som familj har drivit hotell- och restaurangverksamhet i fyra generationer. Här öppnar vi ett modernt hotell som kommer att sitta ihop med Östermalms Saluhall, och som kommer att ha restauranger, matbar och egen deli. Läget, utbudet och miljön kommer att locka både nationella och internationella gäster till hotellet och kunder till saluhallen. Upprustningen av hela kvarteret runt Östermalmstorg känns attraktivt för oss och Hotel Diplomat ser möjligheten att skapa en lillasyster i ett växande Stockholm, säger Anna Cappelen, ordförande och delägare i Hotel Diplomat AB.  

Fakta

Fastigheten på Nybogatan 27 ägs idag av Stockholms stad.

Den befintliga passagen från Nybrogatan blir en ny gatuentré till fastigheten, som leder besökaren vidare in till två överglasade innergårdar med omgivande restaurangverksamhet. Från Nybrogatan, genom gården i hotellet, skapas en publik förbindelse till Östermalms saluhall. Genom det öppna flödet mellan fastigheterna blir de en sammanhängande enhet och hotellet uppfattas som en del av saluhallen. Hotellets inre torg blir en välkomnande mötesplats för såväl förbipasserande som för besökare till saluhallen.

Upplysningar

Jan Valeskog, ordförande fastighetsnämnden (S), 070-770 26 33

Isabella Andersson, enhetschef, kundförvaltning, fastighetskontoret Stockholms stad, 076-12 27 066

Anna Cappelen, ordförande och delägare, Hotel Diplomat AB,  0706 88 79 19

Olle Henriksson, projektledare Östermalms saluhall, fastighetskontoret, Stockholms stad, 0761226921

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar