Påminnelse: Pressträff - (S) i Stadshuset om Slussenförslaget

Socialdemokraterna i Stadshuset inbjuder till pressträff idag för att presentera (S) ställningstagande i Slussenfrågan och redogöra för de konsekvenser beslutet innebär. Medverkar gör oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S) och Tomas Rudin (S).För mer information, kontakta

Tomas Gustavsson, pressekreterare 076-122 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera