Pressinbjudan: (S) i Stadshuset om Slussenförslaget

Tisdag den 30 augusti fattar Socialdemokraterna i Stockholm inriktningsbeslut angående Slussen. Med anledning av det inbjuder (S) i Stadshuset till pressträff på onsdag. Medverkar gör oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S) och Tomas Rudin (S) som presenterar Socialdemokraternas ställningstagande i Slussenfrågan och redogör för de konsekvenser beslutet innebär.För mer information, kontakta

Tomas Gustavsson, pressekreterare 076-122 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera