Privat monopol med högre kostnader för Stockholmarna när STEHAB privatiseras

Idag tog den moderatledda majoriteten i Stockholm ytterligare ett oåterkalleligt beslut om en utförsäljning av offentlig verksamhet. Styrelsen för Stockholms Hamn AB beslutade att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i Stockholms Hamnentreprenad AB till PEAB. Aktierna överförs till Stockholm Entreprenad som i sin tur ägs av PEAB.- Det här är en ideologiskt motiverad utförsäljning som i förlängningen gör Stockholmarna och staden beroende av en privat leverantör av specialiserade tekniska tjänster och uppdrag, säger Malte Sigemalm (s) vice ordförande i Stockholms Hamn.

- Affären leder inte på något sätt till någon ökad mångfald eller konkurrens. Det för tankarna till när man sålde fjärrvärmen till Fortum Värme AB, fortsätter Malte Sigemalm (s).

- Det här betyder att staden avhänder sig den egna kompetensen och därmed inte kan säkra den tekniska servicen och utvecklingen av de egna sjönära anläggningarna i framtiden, avslutar Malte Sigemalm (s).

I ärendet framförs inga andra argument än att det är ett led i ”ökad konkurrensutsättning och minskning av operativ verksamhet”. Samtidigt framgår följande av avtalet:

”Säljaren är för sin verksamhet beroende av att den höga servicenivå och det lokala kunnande, som Stockholms Hamnentreprenad AB har stått för, kan upprätthållas både på kortare och längre sikt. Säljaren avser inte att bedriva någon egen konkurrerande verksamhet inom Stockholms Hamnentreprenad AB:s verksamhetsområde.”

Kontakt, vik pressekreterare Emilia Winberg 076 12 29 826

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera