Rekordmånga markanvisningar på torsdagens exploateringsnämnd

Stockholms stad fortsätter att hålla en hög byggtakt och på torsdagens exploateringsnämnd markanvisades hela 2 100 bostäder. Totalt över året innebär det att 6 600 bostäder markanvisats, varav över 4000 hyresrätter. 

- Det råder fortsatt stor brist på bostäder i Stockholm, särskilt hyresrätter. Därför har vi lagt om politiken från moderaternas ombildningar till att bygga fler hyresrätter. Ombildningarna skapade en stor obalans på marknaden och det är glädjande att vi nu kan arbeta för att rätta till den saken, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Ett av de större projekten som beslutades på nämnden var den uppmärksammade markanvisningstävlingen i Skärholmen. För första gången tilldelar staden markanvisningar tilldelas på fast pris baserat på hur väl förslaget bidrar till att förbättra den sociala hållbarheten i området. Byggaktörerna kommer bland annat leverera billigare boendekostnader, sommarjobb till unga och stöd till föreningslivet i området.

- Vi fick väldigt bra respons av byggaktörerna. Det här visar att vi genom markpolitiken kan bidra till att utveckla samhället och ställa krav på socialt ansvarstagande och rimliga boendekostnader. Det ligger tydligt i linje med vår politik om ett Stockholm för alla och är något vi vill fortsätta arbeta med i kommande projekt, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Ett annat högprofilerat projekt som beslutades på nämnden är 180 bostäder i trähus på Årstafältet. Satsningen är en del av den socialdemokratiskt ledda majoritetens mål att bygga allt fler trähus i staden.

- Staden har ambitiösa mål för både klimat och byggande. Nu byggs det i rekordtakt, vilket är mycket glädjande. Att bygga i trä är ett sätt där vi kan förena den klimatsmarta staden med en hög byggtakt. Det känns därför bra att vi kan sätta upp mål för byggandet av trähus, vilket vi hoppas kan bidra till en ökad konkurrens och produktionen av nya byggmaterial, säger Jan Valeskog (S), ordförande exploateringsnämnden.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera