Rekordmånga påbörjade hyresrätter

Under 2017 påbörjades drygt 2 900 nya hyresrätter och 2016 påbörjades 3176 vilket innebär att vi nu har den högsta produktionstakten av hyresrätter på över ett decennium. Nuvarande produktionstakt innebär att antalet hyresrätter som påbörjats har fördubblats sen förra mandatperioden då i genomsnitt 1580 hyresrätter påbörjades varje år. 

Ett viktigt fokusområde är att pressa ned hyreskostnaderna för en nybyggd hyresrätt. Exempelvis görs detta genom byggandet av de så kallade Stockholmshusen och förmånliga markhyror vid nyproduktion, samt markanvisningar där den byggaktör som bygger med lägsta boendekostnad till bästa möjliga kvalitet får bygga.

- Vi har ställt om bostadspolitiken från ett lågt byggande där ombildningar av billiga hyresrätter till bostadsrätter var i fokus till ett ökat byggande. Vi ser nu för första gången på ett decennium att antalet hyresrätter i Stockholm ökar, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S).

Antalet hyresrätter i Stockholm minskande kraftigt under alliansens åtta år vid makten i stadshuset. Under åren 2006 till 2014 skedde en historisk utförsäljning av de allmännyttiga bostadsbolagens lägenheter. Totalt ombildades 26 000 kommunala hyresrätter till bostadsrätter, omkring 3 000 per år. En del av det som ombildades under denna period var hyresrätter till relativt sett låga hyror i Stockholms centrala delar eller i närförort. Det finns flera rapporter som visar på att detta i sig har spätt på segregationen i Stockholm och minskat den geografiska rörligheten bland personer med lägre inkomster. (Skillnadernas Stockholm, juni 2015) 

- Det är bra att antalet påbörjade hyresrätter ökar, men det är inte tillräckligt. Vi måste öka byggtakten av hyresrätter ytterligare, särskilt bostäder med lägre hyror. Bara förra året beslutades om 5 500 nya hyresrätter, varav många så kallde Stockholmshus som syftar till att öka produktionen och pressa ned konstnaderna, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S).

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media