Rudin (S): Vi kräver en stadsplanering för jämställdhet

Tomas Rudin (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad kräver idag på bloggen 8 dagar att staden ska planeras för att underlätta stockholmarnas vardagspussel och särskilt kvinnors vardag. Kvinnor och mäns resor inom staden skiljer sig åt.  Män och kvinnor gör ungefär lika många resor på en dag, men kvinnor gör t.ex. ca dubbelt så många resor som syftar till att hämta eller lämna barn jämfört med män.

– Tid är, inte minst för heltidsarbetande mammor, en bristvara. Vi vet att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem än män. Stadsplaneringen kan antagligen aldrig ensamt lösa frågan om den ojämställda arbetsdelningen i våra hem men genom att ta hänsyn till stockholmarnas resvanor, vill vi underlätta för dem som idag tar störst ansvar för barn och hem, säger Tomas Rudin.

– Genom att undersöka och synliggöra hur människor reser och rör sig i vår stad, med pendelresor för att handla, hämta barn och så vidare, möjliggör vi åtgärder som förenklar vardagslivet för stockholmarna.  Så blir vår stad smartare och stockholmarnas vardag enklare, säger Tomas Rudin.

8 dagar är en blogg från Socialdemokraterna i Stockholms stadshus inför Internationella kvinnodagen 8 mars. Under 8 dagar presenteras 8 förslag för jämställdhet i Stockholm.

Se filmen där Tomas Rudin presenterar förslaget och läs mer om jämställdhet i Stockholm på 8-dagar: http://8dagar.wordpress.com/

För mer information, kontakta:
Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99

 

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar