S: Inför premie för student- och ungdomsbostäder

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att en ny premie införs för att stimulera byggandet av student- och ungdomsbostäder. Håkan Juholt lyfte i sitt sommartal förslaget om ett investeringsstöd för studentbostäder. Socialdemokraterna i Stockholm välkomnar stimulansåtgärder men menar att Juholts förslag missar en annan grupp som har det tufft att komma in på bostadsmarknaden: Stockholms unga. Tomas Rudin (s), oppositionsborgarråd, föreslår en premie för att gynna uppförandet av lägenheter som passar studenter och unga.Sedan 1990 har hyresettorna i Stockholm minskat med cirka 40 % på grund av stora utförsäljningar och begränsad nybyggnation. Vinstmarginalen är mindre för små lägenheter. Därför behövs en stimulansåtgärd som gör det ekonomiskt hållbart för företagen att bygga både litet och billigt.

– Den moderata bostadspolitikens misslyckande är ett faktum. Den slår hårt och den slår hårdare mot våra unga och våra studenter. I Stockholmsregionen saknar flera hundra tusen unga lägenhet. Våra unga står utanför bostadsmarknaden och de kommer inte in. Därför behövs Student- och ungdomsbostadspremien, anser Rudin.

Fakta förslaget:

Student- och ungdomsbostadspremien har tre komponenter: premieunderlaget som är en schablon på produktionskostnad per kvadratmeter i aktuell kommun, premieandelen som är den politiskt beslutade procentsats som avgör hur stor premien blir och antalet kvadratmeter per lägenhet. Premieandelen beslutas politiskt medan premieunderlaget varierar i takt med medelvärdet för byggnadskostnader. Genom att multiplicera de tre huvudkomponenterna får man fram premien per lägenhet. Premien ges retroaktivt till studentlägenheter och hyresrätter på upp till 35 kvadratmeter. De lägenheter som mottar premien får inte ha en hyra som överstiger medelhyran per kvadratmeter för aktuellt produktionsår i aktuell kommun. Genom att ha ett flexibelt, kommunanpassat, hyrestak för premien ges incitament för att hålla nere hyrorna, samtidigt som premien blir mindre stelbent än det gamla investeringsstödet. Exakt hur maxhyresnivån bör utformas ska utredas vidare inför att premien implementeras.

Ett exempel. Idag är premieunderlaget i Stockholm cirka 32 000 per kvadratmeter i Stockholm. Ifall premieandelen skulle vara 10 % skulle premien per kvadratmeter vara 3 200 kronor. För en lägenhet på 30 kvadratmeter skulle premien då uppgå till cirka 96 000.

För mer information, kontakta

Tomas Gustavsson, pressekreterare 076-122 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera