(S) kräver utvärdering av vårdnadsbidraget

Den 1 juli i år har vårdnadsbidraget funnits att söka under ett års tid i Stockholm. Med anledning av det kräver (S) i Stockholms stadshus en utvärdering av resultatet av införandet av vårdnadsbidraget.- Det är av största vikt att vi kan följa utvecklingen av vårdnadsbidraget, både ur barnens perspektiv, ur ett jämställdhetsperspektiv, ur ett socioekonomiskt perspektiv och ett rent ekonomiskt perspektiv. Risken är att vårdnadsbidraget stjäl resurser från stadens förskoleverksamhet och att det leder till större ojämställdhet mellan stadens invånare. Det är något som alla partier borde vara emot, säger Carin Jämtin.

För mer information, kontakta:

Ulrika Borg Pressekreterare 076-12 29 308

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera