S: Moderaterna sviker barn och unga i Solberga

Tisdag den 17 april sammanträder idrottsnämnden och fastighetsnämnden i Stockholm. De båda nämnderna kommer att besluta om att göra Solberga grusplan till en konstgräsplan, i enlighet med tidigare löften. Men i det ursprungliga löftet om konstgräs i Solberga lovade Stockholm stad att också ta kostnaden för att det gamla klubbhuset rivs, och uppställa ett nytt klubbhus. När idrottsnämnden och fastighetsnämnden sammanträder idag kommer de borgerliga majoriteterna i nämnderna med all sannolikhet att besluta att svika det löfte Stockholm tidigare gett till Solberga bollklubb. I det beslut som den borgerliga majoriteten föreslår ska idrottsföreningen själv bekosta det nya huset. 

– Det finns flera problem med det beslut den borgerliga majoriteten föreslagit inför idrottsnämnden. För det första måste våra idrottsföreningar kunna lita på att ifall de får ett löfte från Stockholm stad så kommer vi att hålla det löftet. För det andra är det beslut Moderaterna nu föreslår att dra undan mattan för bollsporten i Solberga. Chansen att Solberga bollklubb själva ska ha råd med ett nytt klubbhus är mycket liten, det är en enorm kostnad för en enskild klubb. Det här är ännu ett borgerligt slag i ansiktet på Stockholms idrottsföreningar, säger Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i idrottsnämnden.

Solberga är en del av Älvsjö där det idag råder brist på möjligheter till ett aktivt fritidsliv för barn och unga. Den ungdomsgård som funnits är nedlagd och omvandlad till förskola. Det gör att den idrottsverksamhet som Solberga bollklubb bedriver inte bara är en viktig idrottsverksamhet för Stockholm, utan ett ovärderligt inslag för barn och ungas möjligheter till ett aktivt fritidsliv i Solberga.

– Idag är Solberga bollklubbs klubbhus en samlingspunkt med servering, där människor möts och umgås. Vi vet att om Stockholms stad inte satsar på ett nytt klubbhus är det i slutändan Solbergas barn och unga som får betala. Det är kortsiktigt och det är dumt, säger Bengt Sandberg (S), socialdemokratisk gruppledare i fastighetsnämnden.

– Det är nödvändigt och viktigt att stadens mark används på bästa möjliga sätt. Gång på gång har nya exploateringar i staden inneburit att ytorna för idrott har minskat. I fallet med Solberga har dessutom klubben blivit lovad ersättning. Staden måste självklart stå fast vid sitt löfte och kompensera Solberga fullt ut, säger Maria Östberg-Svenelind (S), socialdemokratisk gruppledare i exploateringsnämnden.

För mer information, kontakta:
Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99

 

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar