Skanskvarnsskolan byggs ut och renoveras

Utbildningsnämnden tar den 14 december 2017 ett inriktningsbeslut om en tillbyggnation av Skanskvarnsskolan i norra Årsta. 

Skolan planeras för ca 960 elever i årskurserna F-9, jämfört med dagens ca 470 elever i F-6. Det innebär att ytterligare 490 elever kommer att kunna gå på Skanskvarnsskolan.

Investeringen uppgår till 215 miljoner kronor. Enligt den preliminära tidplanen ska skolan stå klar våren 2022.

- När Stockholm växer så att det knakar ser vi till att bygga skolor i hög takt, så att alla elever får plats i den egna stadsdelen, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Projektet omfattar rivning av byggnader, nybyggnation samt renovering av befintliga byggnader. Det nya huset ska inrymma hemvister, tillagningskök och matsal samt en fullstor idrottshall på 20x40 meter för 150 personer. Den nya idrottshallen kommer att vara öppen för föreningslivet. Ny skolgårdsyta ställs iordning. Ett mål i projektet är att eleverna i grundsärskolan, oavsett funktionsnedsättning, ska inkluderas i skolans övriga skolklasser och med jämnåriga.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera