Skarp revisorskritik mot Stockholms äldreboenden

Stockholms stads revisionskontor har genomfört en stickprovsgranskning av två vård- och omsorgsboenden vardera inom stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm. Syftet har varit att bedöma om äldre med behov av social stimulans och stöd i sociala aktiviteter får det.Revisorerna skriver att "Många äldre saknar social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelse är också starkt begränsade" samt att "Det på alla nivåer - kommunstyrelse och äldrenämnd, stadsdelsnämnder och enheter - behövs en bättre styrning, planering och uppföljning av det sociala innehållet i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden". De anser vidare att den moderatstyrda majoritetens budget inte ger tillräcklig vägledning för äldreverksamheten.

- Den kritik som revisionsrapporten för fram är mycket allvarlig. Gång på gång kommer rapporter om brister inom äldreomsorgen utan att äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) gör något. Nu måste någonting ske, säger Leif Rönngren (s), vice ordförande i Äldrenämnden.

- Det viktigaste för en bättre livskvalitet för de boende på Stockholms omsorgs- och äldreboenden är mer personal. En tillräcklig bemanning gör att man har tid att sitta ner och bara prata eller göra det lilla extra, något som också beskrivs i revisionsrapporten. De anställda gör så gott de kan men de är inte tillräckligt många för att de äldre ska kunna få en dräglig livskvalitet med utevistelser, trevliga måltider, personliga pratstunder och social samvaro med kultur och underhållning. Det kostar förstås pengar, men de resurserna har den moderatstyrda majoriteten istället valt att lägga på återkommande ofinansierade skattesänkningar, fortsätter Leif Rönngren.

- Vi undrar hur illa läget ska behöva bli innan äldreborgarrådet och den borgerliga majoriteten reagerar, avslutar Leif Rönngren.

Revisionsrapporten bifogas.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera