Skolan mitt i byn vann arkitekttävling

Idétävlingen ”Rötterna i Rinkeby”, med målet att utveckla och förbättra Rinkebys skolor, har fått en vinnare. 

Bakom bidraget står Okidoki arkitekter och Warm in the winter.

–  Bidragen har verkligen förstått den utmaning vi står inför i Rinkeby. För att hitta framtidslösningarna är det många beståndsdelar som måste samspela. Nu påbörjas det viktiga arbetet med att ta fram konkreta projekt utifrån tävlingsbidragen, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Ett utdrag ut juryns motivering till valet av vinnaren ”Skolan mitt i byn”: Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.

– Tävlingsbidragen inspirerar oss att ändra själva grundstrukturen i Rinkeby, så att vi skapar ”skolor mitt i byn” där våra barn får en sammanhållen grundskoletid ända från förskoleklass till och med nionde klass. Vi vet att F-9-skolor har lättare att skapa trygghet, studiero och därmed höjda kunskapsresultat, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Intresset för tävlingen har varit stort och juryn har haft ett hårt och lärorikt arbete med att gå igenom alla 31 bidrag. På en delad andraplats kom bidragen Barnens Rinkeby (AndrénFogelström och LAND arkitekter) Dela Läka (ÅWL Arkitekter). Delat tredje pris går till Rinkeby Studios (Sjöblom Freij Arkitekter AB) och Skolstad (Arvid Forsberg). Fjärde pris tilldelas bidraget F-99 (Kjellgren Kaminsky Architecture AB).

Läs hela juryutlåtandet här med ytterligare kommentarer om de vinnande bidragen: https://sisab.se/sv/om-sisab/nyheter/2018/skolan-mitt-i-byn-vann-rinkebytavling/

Läs hela bidraget ”Skolan mitt i byn” här:

https://www.arkitekt.se/app/uploads/2018/04/Skolan-mitt-i-byn-Webbpublicering.pdf

Fakta

Syftet med tävlingen har varit att samla in förslag som kan bidra till att främja en hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby, med skolan i centrum. Målsättningen är att inspirera till diskussioner om vilken roll skolan och dess närmiljö kan spela för att påverka utvecklingen i en stadsdel. Diskussioner som ska leda till konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby och i förlängningen i andra delar av Stockholm. Tävlingen har arrangerats i samarbete med Sveriges Arkitekter och har varit öppen för alla. Prissumman är 1,5 miljoner kronor, som fördelats mellan de vinnande bidragen.

Idétävlingen genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Yasmin Hussein 072 700 66 46

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media