Socialdemokraterna kräver att moderaterna tar integrationsfrågorna på allvar

I Stockholms stads integrationsberedning sitter sju ordinarie, arvoderade, ledamöter, i en beredning som inte har verkat aktivt sedan den 1e januari 2007. Integrationsberedningens arbete har fungerat på tomgång i mer än två år utan att något verkligt förändringsarbete har genomförts.-Som politiker i integrationsberedningen upplever jag beredningens möten som fullständigt verkningslösa. I beredningen finns sju ordinarie och sju ersättare, alla med arvoden från Stockholms stad, och utför ett arbete som i grunden är fullständigt verkningslöst, säger Mirja Räihä Järvinen, gruppledare för socialdemokraterna i integrationsberedningen.

Stockholms integrationsberedning har fått ansvar för samordning av integrationsinsatser, framställandet av riktlinjer för stadens integrationsarbete samt uppdraget att stödja nämnder och kommunala bolags arbete mot diskriminering och för mångfald. I en gemensam skrivelse från oppositionen framhålls de stora bristerna i beredningens arbete.

-Integrationsberedningen har tilldelats en rad viktiga arbetsområden. Vi ansvarar för samordning för integration och i arbetet mot diskriminering. Detta gör beredningens misslyckande ännu mer tragiskt. Det är tydligt att den moderatstyrda majoriteten fullständigt nedprioriterar det viktiga arbetet för integration i Stockholm. Nu kräver vi, genom den gemensamma skrivelsen, att den moderstyrda majoriteten agerar och börjar ta integrationsfrågorna på verkligt allvar. Annars måste vi agera än kraftfullare, avslutar Mirja Räihä Järvinen. Oppositionens gemensamma skrivelse finns bifogad i pressmeddelandet. För mer information, kontakta Mirja Räihä Järvinen 0708-93 92 80

Ulrika Borg Pressekreterare 0761-229308

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar