Socialdemokraterna kräver fortsatt tillgänglighetsarbete efter 2010

Stockholms stads målsättning om världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 når sitt slut. 100 miljoner kronor har avsatts årligen under tio års tid för att förbättra tillgängligheten för alla de stockholmare som lever med funktionsnedsättning. En del har gjorts, men mycket återstår att göra.- Stockholm behöver tillsätta en samordnare som ser över och följer upp det övergripande tillgänglighetsarbetet. Det är oacceptabelt att sysselsättningsnivåerna och ofriheten för många med funktionsnedsättning fortfarande lever kvar, säger Abdo Goriya, gruppledare för socialdemokraterna i socialtjänstnämnden.

År 2009 är sysselsättningsnivåerna för personer som lever med funktionsnedsättning fortfarande betydligt lägre än bland den svenska befolkningen i stort. Endast 60 procent av dem med funktionsnedsättning är idag sysselsatta, jämfört med 75 procent bland befolkningen i övrigt. Det måste till utbildningsinsatser, förbättrat samarbete med handikappsorganisationer och förbättrad samordning för att stärka Stockholms tillgänglighetsarbete.

- Vi måste ställa krav på de fristående skolornas tillgänglighetsarbete, alla måste få plats och känna sig välkomna i alla stadens skolor. Vidare vill vi genomföra en total översyn av tillgängligheten i stadens fastigheter och ta fram ett åtgärdsprogram för att fortsätta tillgänglighetsarbetet även efter 2010, avslutar Abdo Goriya.

För mer information, kontakta: Abdo Goriya 076-122 94 15.

Ulrika Borg Pressekreterare 076-12 29 308

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera