Startskott för 3000 nya bostäder i Fokus Hagsätra-Rågsved

Projekt Fokus Hagsätra Rågsved är en bred utvecklingssatsning av de båda stadsdelsområdena Hagsätra och Rågsved. Stadsbyggnadsnämnden beslutade torsdagen den 15 juni att påbörja planeringen för minst 3000 nya bostäder. Tidsplanen för Fokus Hagsätra Rågsved ska möjliggöra antagande av den första detaljplanen under första kvartalet 2020. 

- Genom att vi bygger 3000 nya bostäder kan vi stärka den sociala hållbarheten, förbättra centrumfunktioner och skapa nya attraktiva offentliga rum och nya kopplingar mellan stadsdelarna i det närliggande området, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Planeringen av Fokus Hagsätra Rågsved ska utgå från ett socialt värdeskapande perspektiv. Samspelet mellan bebyggelse och offentliga rum, stråk och målpunkter ska utvecklas för att säkerställa ett levande stadsliv. Satsningen ser till helheten - förutom bostäder kommer nya multifunktionella rekreationsområden tillkomma, liksom skolor, service och arbetsplatser. De lokala centrumen Hagsätra och Rågsved och stadsdelarnas kulturliv ska stärkas, miljöns kulturhistoriska värde och unika karaktärer och kvaliteteter ska tas tillvara.

I projektet samverkar exploaterings- och stadsbyggnadskontoret med trafikkontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.

Syftet med fokusområden är att åstadkomma helhetsmiljöer, korta processerna, öka kvaliteten i planeringen och skapa förutsättningar för byggnation där detta tidigare saknats.

Liksom för Fokus Skärholmen kommer man i projektet arbeta med större detaljplaner för att säkerställa kvaliteten, öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

Mer information om Fokus Hagsätra Rågsvedhttp://vaxer.stockholm.se/omraden/hagsatra-ragsved/

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera