Stockholm bör göra en egen utredning av fosterhemsplacerade barn

Idag lade oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) en skrivelse till kommunstyrelsen där hon initierar en egen utredning för att kartlägga missförhållanden i samband med fosterhemsplaceringar i Stockholms stad. Bakgrunden är den statliga utredning som pågår i frågan på uppdrag av den förra regeringen. Den första lägesrapport som utredningen lagt fram i dagarna visar att många omhändertagna barn blivit utsatta för både fysiska och psykiska övergrepp.- Med en egen utredning kan medborgare i Stockholm, som då var barn men som nu är vuxna, och som farit illa genom åren på grund av att samhället brustit i ansvar, få en slags upprättelse , säger Carin Jämtin (s). Genom en egen utredning kan vi också dra lärdom av vad som skett i Stockholm och säkerställa att det inte sker igen.

- Stockholm är Sveriges största kommun och vi måste kunna garantera att barn i utsatta situationer får bästa möjliga vård och omsorg, avslutar Carin Jämtin (s).

Kontakt: vik pressekreterare Emilia Winberg 076 12 29 826

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera