Stockholm ska bli världens smartaste stad

Stockholms stad satsar stort på digitalisering och IT-utveckling i årets budget. Nästa år ska en ny strategi för en smart och uppkopplad stad tas fram och klubbas. 100 miljoner kronor avsätts för satsningar på digital förnyelse i staden och skapar incitament för förvaltningarna att ta fram nya, tekniska lösningar inom en rad områden. Huvudfokus ligger på att förbättra stadens arbete med Internet of Things och öppen data.

– Stockholm har en stark IT-sektor och ligger långt fram när det gäller digitalisering och teknikutveckling, inte minst har det nät av svartfiber som Stokab ansvarat för bidragit till detta, det gör att vi har en stark konkurrensposition när det gäller att locka hit internationella företag. Stockholm har unika förutsättningar att bli världens smartaste stad.  

– Nu går vi vidare, det finns en oerhörd potential i att utveckla stadens arbete med Internet of Things och ta tillvara och bearbeta den stora mängd data som staden samlar in. Målet är att förenkla vardagen för stockholmare och vårt näringsliv. Det kan handla om att utveckla system med soptunnor som talar om när de är fulla och parkeringsplatser som talar om när de är lediga. Men det kan också handla om större system som att analysera trafikflöden i realtid för att minska trafikstockningar. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd (S) i en kommentar.

Öppen data
Öppen data är offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form och som ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att datan kan återanvändas. Syftet har varit att främja utvecklingen av en informationsmarknad och uppmuntra till utvecklingen av smarta tjänster. Stockholms stad är idag ledande vad gäller mängden Öppna data som publiceras i offentlig sektor i Sverige.

Vad är Internet of Things

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för fysiska objekt eller "saker" som kommunicerar elektroniskt med omvärlden för att skapa ett mervärde av något slag. IoT kan vara ett plåster som sätts på huden och som mäter hjärtrytm samt temperatur. Det kan vara soptunnor som berättar när de är fulla och behöver tömmas. Det kan också vara ett komplext system av saker som kommunicerar med varandra, t.ex. i en bil och i gatumiljön, som gör att bilen kan fickparkera av sig själv eller till och med navigera helt utan förare i vanlig trafik.

Bifogat finns ett bakgrunds-PM på satsningarna 

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.